24 LISTOPADA

WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY
Dnia 24 listopada dzieci uczęszczające na świetlicę środowiskową pod opieką swoich wychowawców B. Jakowickiej i Z. Wilczyńskiej- Mazurek wzięły udział w wycieczce do kina. Młodsze obejrzały tam bajkę pt. "Sawa. Mały wielki bohater", a starsze oglądały film "Listy do M". Repertuar bardzo się dzieciom podobał. O swoich spostrzeżeniach opowiadały podczas spożywania posiłku. Pełni wrażeń wróciły bezpiecznie  do domu.