5 LISTOPADA

KONKURSY DLA CIEBIEKONKURS PLASTYCZNY     <<< ----- kliknij


Konkurs „Jestem cały ODBLASKOWY, bo znam dobrze Ruch Drogowy”

DrukujKomenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. organizuje konkurs „Jestem cały ODBLASKOWY, bo znam dobrze Ruch Drogowy". Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa przemieszczania się rowerem oraz przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie sekwencji czterech zdjęć poruszającą tematykę:
,,Mój Odblaskowy Rower"
I zdjęcie – wykonane w dzień, roweru niewyposażonego w odblaski,
II zdjęcie – wykonane w ciemnościach doświetlone lampą,
roweru niewyposażonego w odblaski,
III zdjęcie - wykonane w dzień, roweru wyposażonego w odblaski,
IV zdjęcie - wykonane w ciemnościach doświetlone lampą, roweru wyposażonego w odblaski,
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu woj. lubuskiego w dwóch grupach wiekowych: I grupa klasy (1-3), II grupa klasy (4-6),
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesyłać do dnia 15 listopada 2015 r. Szczegóły dotyczące zasad organizacji konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

REGULAMIN
KONKURS FOTOGRAFICZNY -  <<<----  kliknij BEZPIECZNY ROWERZYSTA - KONKURS PLASTYCZNY

BEZPIECZNY ROWERZYSTA    - <<< ---  kliknij