29 PAŹDZIERNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI
„Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga”  Janusz Korczak

29 października 2015 odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy 1.  Podczas spotkania pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, zasadami korzystania z biblioteki oraz poszanowania książek. Następnie dzieci  złożyły uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki i zostali pasowani na czytelnika. Na pamiątkę każdy  otrzymał  dyplom i wypożyczył wybraną przez siebie książkę.