18 LISTOPADA

MARSZ DO NIEPODLEGŁEJ   

Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Kolejna rocznica odzyskania prze Polskę niepodległości zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Z tej okazji nasza szkoła dnia 18 listopada 2015 roku uczciła to doniosłe wydarzenie. Na uroczystość tę, przygotowaną przez uczniów klas 4 i 6 pod kierunkiem pań Z. Wilczyńskiej-Mazurek i Z. Kleczko, przybyli: wiceburmistrz- P. Chylak, wicedyrektor szkoły- E. Dudek, etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego- Ł.Kowczyk, radni: B. Jakowicka, J. Biliński, M. Siwicki, sołtys Witkowa-S. Michalak, ksiądz proboszcz A.Koźmiński, przewodnicząca Rady Rodziców- J. Kenigsberg, kierownicy szkół- H. Kanyi-Maina i J. Suchecki, mieszkańcy okolicznych wsi oraz pracownicy szkoły. Oprócz niezwykle wzruszających pieśni i wierszy, przybyli tak licznie goście, mogli obejrzeć tematycznie związaną z uroczystością prezentację multimedialną. Na scenie oddana została atmosfera tamtych dni i uczucia, jakie towarzyszyły Polakom w walce o niepodległość. Była to podniosła uroczystość i wspaniała lekcja historii.