15 LISTOPADA

ZAPROSZENIE
Uczniowie i Grono Pedagogiczne 
Zespołu Szkół w Wiechlicach, 
filia w Siecieborzycach
mają zaszczyt zaprosić  wszystkich chętnych
na montaż słowno-muzyczny 
z okazji 
Święta Niepodległości
w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 17ºº.
                                             Zapraszamy