WRZESIEŃ

Narodowe Czytanie w Filii w Siecieborzycach

Filia biblioteczna w Siecieborzycach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Siecieborzycach włączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”, zainicjowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku cała Polska czytała „ Lalkę” Bolesława Prusa. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W akcji, która odbyła się 4 września 2015 roku uczestniczyła klasa VI SP z panią Zofią Wilczyńską – Mazurek. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat autora „Lalki,” Bolesława Prusa i treści powieści. Następnie przeczytali wybrane fragmenty „Lalki”, dotyczące wynalazków, pana Ochockiego i profesora Geista, a w tle towarzyszyła muzyka Wojciecha Kilara z ekranizacji powieści. Dziękujemy uczestnikom za wspólnie spędzony czas.