27 PAŹDZIERNIKA

„WICHER  WIEJE, DESZCZ ZACINA, JESIEŃ, JESIEŃ JUŻ !”
Tymi kilkoma słowami Marii Konopnickiej  rozpoczął się konkurs recytatorski  pt. „BARWY JESIENI”  zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Siecieborzycach i Bibliotekę Szkolną.  W zmaganiach literackich udział wzięło 13 osób z klas  II- VI.  Uczestnicy zostali podzieleni  na dwie grupy wiekowe  i  prezentowali wiersze o tematyce jesiennej. Przed jurorami, w składzie: dyrektor MBP  Szprotawie –Jolanta Wawrzyniak, Maria Bednarek i Dorota Klimejko, stanęło trudne zadanie. Mieli oni dokonać oceny, której podlegały: interpretacja i znajomość tekstu poetyckiego  oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom artystyczny prezentacji był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego trudno było dokonać wyboru. Decyzją jury przyznano :
- w grupie I ( klasa II-III)
I miejsce– Jagoda Szyszka
II miejsce ex aequo Oliwia Prus i Oliwia Bachowska
- w grupie II ( klasa IV- VI)
I miejsce ex aequo  Andżelika Lechowska i Ewelina Własak
Pozostali uczestnicy, ze względu na wyrównany poziom konkursu  otrzymali wyróżnienia.