27 PAŹDZIERNIKA

KONKURS   OJCZYZNA, PATRIOTYZM, TRADYCJE NARODOWE
konkurs11lSzprotawski Dom Kultury  ogłasza konkurs plastyczny , zorganizowany z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 roku.  Mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i licealiści z gminy Szprotawa. 
1. Celem Konkursu jest promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec tradycji i patriotyzmu. Doskonalenie umiejętności plastycznych. Ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 2. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: - klasy I - III szkoła podstawowa - klasy IV - VI szkoła podstawowa - klasy I - III gimnazjum - licealiści 3. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. 4. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w formacie A3 lub A4 (technika i sposób wykonania prac dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa ). Szczególnie zależy nam na nowatorskim podejściu do wykonania pracy, oryginalnej technice, świeżym spojrzeniu. 5. Na Konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa (nie będące kopią czy repliką innych prac). 6. Prace należy składać w terminie: od ogłoszenia konkursu do dnia 5 listopada 2015 w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie Szprotawskiego Domu Kultury , ul. Mickiewicza 1 wraz z danymi autora (imię i nazwisko, klasa, wiek, nr telefonu lub e-mail). 7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu. 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada br. podczas obchodów Święta Niepodległości w Galerii PRYZMAT SzDK. 9.Organizator nie zwraca wyróżnionych i nagrodzonych prac oraz zastrzega sobie prawo ich prezentacji i publikacji na stronach internetowych, w mediach. 10.Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 11. Nienagrodzone prace należy odebrać do dnia 30 listopada 2015 12. Szczegółowe informacje: Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa, szdk@szdk.pl, tel.68 376 24 01; 500 202 518. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody! ZAPRASZAMY!