22 PAŹDZIERNIKA

ŚLUBUJEMY !!!
22 października 2015 roku do grona uczniów Zespołu Szkół w Wiechlicach Filia w Siecieborzycach zostali przyjęci pierwszoklasiści.Pasowanie odbyło się w obecności zastępcy burmistrza Szprotawy Pawła Chylaka, ks. proboszcza Adama Koźmińskiego, dyrektor szkoły Cecylii Brodzińskiej, kierownika szkoły Jana Sucheckiego oraz licznie przybyłych rodziców. W tym roku szkolnym w uroczystości wzięło udział  dziewiętnaścioro dzieci. Po przedstawieniu się słowem i piosenką  nadszedł najbardziej oczekiwany moment. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. „My uczniowie klasy pierwszej ślubujemy:
-          osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
-          przestrzegać Statutu Szkoły,
-  nie zawieść nadziei i zaufania nauczycieli, wychowawców, rodziców  i szkoły,
-          dbać o honor i dobro szkoły,
-          być dobrymi uczniami i Polakami,
Tobie szkoło, Tobie Polsko – ślubujemy”.
Decyzją Pani Dyrektor dzieci zostały Pasowane na Uczniów. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną. Po uroczystości "nowi" uczniowie szkoły przeszli do świetlicy szkolnej, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.
Całą uroczystość i dekoracje przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej: Halina Chaś.