14 PAŹDZIERNIKA

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Dyrektor Zespołu Szkół w Wiechlicach - Cecylia Brodzińska