6 GRUDNIA

MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA
6. 12. 2014r. uczniowie z klas IV-VI, pod opieką p. Z. Wilczyńskiej-Mazurek i p. E. Fajkierz uczestniczyli w wycieczce do Zielonej Góry, podczas której wśród pięknych świątecznych iluminacji spotkali się z Mikołajem oraz obejrzeli, pełen humoru i wzruszeń, film „Uwolnić Mikołaja”.