12 LISTOPADA

‘ MARSZ DO NIEPODLEGŁEJ ‘
 Tradycyjnie, jak co roku, dnia 12. 11. 2014 r. nasza szkoła uczciła kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym razem recytatorzy z koła teatralnego pod opiekę Z. Wilczyńskiej-Mazurek poprowadzili nas POLSKIMI DROGAMI przez karty niełatwej historii. Był to „ Marsz do Niepodległości” przypominający widzom wydarzenia z przeszłości i trudne polskie drogi do niepodległej. Na uroczystość tę przybyli p. burmistrz – J. Rubacha, p w-ce burmistrz – P. Chylak, radni – p. I. Ganczar, p. E. Poźniak, p. J. Biliński, p. sołtys Witkowa- p. M. Seternus i Siecieborzyce- p. J. Turek, ks. Proboszcz J. Górski, przewodnicząca Rady Rodziców –p. J. Kenigsberg, emerytowani nauczyciele, mieszkańcy okolicznych wsi oraz pracownicy szkoły. Oprócz niezwykle wzruszających pieśni i wierszy, przybyli tak licznie goście, mogli obejrzeć tematycznie związaną z uroczystością gazetkę. Charakteryzacja , kostiumy, oświetlenie, jesienna scenografia, świece, a przede wszystkim dojrzałe wychowanie wprowadziły słuchaczy w okres powstań i I wojny światowej. Na sali panował spokój przeplatany ze wzruszeniem, niektórzy ukradkiem ocierali łzy. Swoją postawą uczniowie godnie oddali hołd tym, którzy odzyskali dla nas niepodległość. Uroczystość uświetnił występ chóru prowadzony przez p. Z. Kleczko, który wykonał pieśni patriotyczne oraz występ uczniów kl. III pod opieką p. E. Watras. Była to podniosła uroczystość i wspaniała lekcja historii.