25 WRZEŚNIA

MY Z NIEGO WSZYSCY
Ponad 75 laty, 27 września  1939r. rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego  Państwa Podziemnego, będącego fenomenem  na skalę  światową. Jego dziełem, było nie tylko podjęcie otwartej walki  z okupantem  w ramach  akcji „Burza” , której 70. rocznicę również  w tym  roku obchodzimy, ale  też stworzenie siły moralnej i  tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać  czas komunistycznej  dyktatury. 
Z  tej okazji  uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Z. Wilczyńskiej-Mazurek,  Z. Kleczko  i   M. Łysoń  przygotowali  program  poetycko-muzyczny pod  hasłem:    „My z niego wszyscy”.  Program  wypełniły wiersze oraz pieśni  patriotyczne. Na uroczystość  tę przybyli kombatanci , ks. proboszcz, władze  lokalne  i rodzice, którzy swoją obecnością  oddali hołd  i szacunek tym, którzy walczyli za swoją ojczyznę.