29 KWIETNIA

DNI OTWARTEGO PRZEDSZKOLA
Dnia 30.04.2014 r. w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach  odbył się Dzień Otwartego Przedszkola pod hasłem „Podróż przez Cztery Pory Roku”. Grupa starszaków prowadzona  przez Wiolettę Wójtowicz-Sekułę wraz z grupą maluchów prowadzoną przez Wiolettę Skórę zorganizowały barwne przedstawienie dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 przekroczą po raz pierwszy próg naszego przedszkola.
Celem spotkania było przybliżenie młodszym dzieciom na czym polegają zmiany w przyrodzie, dlaczego mamy raz ciepło, a raz zimno, utrwalenie charakterystycznych cech pór roku, umożliwienie dzieciom ekspresji, spostrzeżeń i przeżyć poprzez użycie werbalnych i  niewerbalnych środków wyrazu, rozwijanie twórczej inwencji plastycznej, ćwiczenia sprawności samoobsługowych,  rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie. Dwie grupy przedszkolne przygotowały  zabawy integracyjne, jak również piękne upominki w postaci cukierkowych drzewek dla przyszłych przedszkolaków. Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, a naszych artystów nagrodzono gromkimi brawami.