23 MAJA

KOCHANE MAMUSIE DZISIAJ PRZEPRASZAMY ...
   23 MAJA  2014 ROKU, FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIECIEBORZYCACH, OBCHODZIŁA PIĘKNY JUBILEUSZ  65-LECIA SWEGO ISTNIENIA. BYŁY WIERSZE O CZYTANIU, KWIATY I PODZIĘKOWANIA OD ZAPROSZONYCH GOŚCI: ZASTĘPCY BURMISTRZA SZPROTAWY PAWŁA CHYLAKA, RADNEJ WSI ELŻBIETY POŹNIAK ORAZ PANI SOŁTYS JADWIGI TUREK. 
ARTYSTYCZNYM DOPEŁNIENIEM PIĘKNEJ UROCZYSTOŚCI BYŁ PROGRAM  Z OKAZJI ŚWIĘTA MATKI W WYKONANIU DZIECI Z KLASY I i III, PRZYGOTOWANY POD KIERUNKIEM EWY WATRAS I BEATY JAKOWICKIEJ.  PIOSENKI, WIERSZE I SKECZE ROZBAWIŁY PUBLICZNOŚĆ I BYŁY MIŁYM AKCENTEM WIEŃCZĄCYM JUBILEUSZ.