20 MAJA

20 maja do Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach przyjechało 39 solistów ze szkół powiatu

żagańskiego  na XI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej 'PIOSENKA BUDZI SIĘ WIOSNĄ".

Na samym początku kierownik szkoły pani Halina Chaś przywitała bardzo licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. radny wojewódzki Ireneusz Ganczar, pan Zbigniew Teler- przedstawiciel Starostwa Powiatowego i pan  Paweł Chylak -  z-ca burmistrza Szprotawy,  lokalni radni: Bartłomiej Grono, Elżbieta Poźniak, Janusz Biliński, sołtysi Siecieborzyc i Witkowa panie: Jadwiga Turek i Mariola Seternus, przedstawiciele Rady Rodziców. W jury XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej zasiedli: Teresa Zima (przewodnicząca), Izabela Habich, Teresa Karaś- Kret, Stanisław Piniuta  oraz Ireneusz Ganczar.  Otwarcia festiwalu dokonał zastępca burmistrza Szprotawy Paweł Chylak.
Łącznie zaprezentowało się  39 wykonawców w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI. Wszyscy młodzi artyści zebrali mnóstwo gorących braw. Choć wybór zwycięzców należał do szanownego jury, to jednak każdy uczestnik siedzący na widowni po cichu typował swojego faworyta do nagrody publiczności. Ponadto każdy wykonawca został uhonorowany medalem oraz drobnym upominkiem rzeczowym. W  czasie przerwy, potrzebnej komisji sędziowskiej na przeprowadzenie narady, dzieci posiliły się przygotowanym dla nich obiadem. Po krótkiej przerwie nadszedł wreszcie czas, kiedy jury zakończyło swoje burzliwe obrady i mogło ogłosić wyniki. Przewodnicząca jury odczytała werdykt.
W XI Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej wyróżnieni zostali w grupie I: Bartosz Wójtowicz ze SP w Borowie Wielkim, Gracjana Gardyńska ze SP nr 2 w Szprotawie, Dobrosława Szymańska ze SP w Wiechlicach, natomiast zwyciężczynią została Natalia Rabska ze SP nr 2 w Szprotawie. Przyznano także  nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika Wojciecha Gałki z Małomic.   Nagrodę publiczności zdobył Paweł Radzimski ze SP w Siecieborzycach. W grupie klas IV-VI wyróżnienia zdobyli: Weronika Kenigsberg ze SP w Siecieborzycach, Amelia Tołkacz ze SP nr 5 w Żaganiu oraz Anastazja Bunzylo ze SP nr 1 w Szprotawie. Tytuł laureata w tej grupie zdobyły dwie solistki: Magdalena Kowalczyk ze SP nr 1 w Szprotawie oraz Julia Łabuda ze SP nr 5 w Żaganiu. Dodatkowo jury przyznało nagrodę za dykcję dla Bartosza Wójtowicza, Oliwii Kowalczyk- grupy I i  Kamili Kuszlewskiej z grupy II.  Nagrodę specjalną w drugiej grupie wiekowej otrzymała Patrycja Tokarz. Na zakończenie festiwalu, organizatorki: Halina Chaś i Beata Jakowicka  serdecznie podziękowały wszystkim uczestnikom, jury i podkreśliły, iż organizacja konkursu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie instytucji, osób prywatnych, a były to: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Urząd Miejski w Szprotawie, Dom Kultury w Szprotawie, Auto Części „JULIA’ w Szprotawie,  Szawix Kuc w Szprotawie, Ireneusz Ganczar, Bartłomiej Grono, E. Poźniak, J. Biliński, J. Turek. M. Seternus. J. Habich,  Rada Rodziców, Party Time w Siecieborzycach, hurtownia papiernicza „Joanna” w Szprotawie. Nagłośnieniem  imprezy zajmował się pan Andrzej Czeczko (akustyk SzDK).  Zamknięcia XI Powiatowego Festiwalu Piosenki dokonała pani dyrektor Irena Esmund, która podziękowała za przybycie wszystkim uczestnikom i zaprosiła na kolejną już XII edycję tego konkursu.