SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Szprotawie.  Pan policjant szczegółowo omówił z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto spotkanie było okazją do przypomnienia niebezpiecznych sytuacji, związanych z kontaktem z osobą obcą, a także innych zagrożeń, wynikających z samodzielnego przebywania w domu, zagubienia się w terenie, odpowiedniego zachowania w szkole i poza nią. Uczniowie z ciekawością przysłuchiwali się informacjom, a także zadawali pytania, wiążące się z pracą policjanta.