7 września


W dniach 13-15 września odbywać się będzie MIĘDZYNARODOWE SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. Posprzątajcie otoczenie swoich domów, nie zapominając         o segregacji śmieci. Odpady o dużych rozmiarach można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów „PSZOK z Zuzią” w Wiechlicach.

Ponadto ogłaszamy
XI edycję szkolnej zbiórki zużytych baterii oraz II edycję zbiórki zużytych płyt CD i DVD.
Baterie i płyty należy oddawać p. E. Fajkierz.
Na zwycięzców czekają nagrody.

                                                                                                Członkowie
                                                                                                 koła przyrodniczego i LOP