13 września

OGŁASZAMY KONKURS WIEDZY 
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM 
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
„W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE"
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

 I ETAP – obejmuje odpowiedzi uczniów na codzienne pytania konkursowe, które będą umieszczane na szkolnej tablicy ogłoszeń przez okres dwóch tygodni, tj.  16 – 27 września 2013 r.
                                                                                           Zapraszamy do udziału SU