5 czerwca

ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
Złożenie uroczystego ślubowania przez sześcioletnich mieszkańców naszej gminy sprawiło, że dzieci z oddziału przedszkolnego  przy SP w Wiechlicach filia w Siecieborzycach, przyjęte zostały w poczet społeczności samorządowej Szprotawy. Podczas, tradycyjnego już, spotkania zastępca burmistrza  Paweł Chylak wręczył  naszym sześciolatkom pamiątkowe dyplomy   i upominki. Uroczystość odbyła się  05 czerwca 2013 r. w szprotawskim ratuszu. Spotkanie uświetniły występy dzieci, które przed gospodarzami miasta, rodzicami i personelem,  recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki. Burmistrz przekazał wyrazy szacunku i uznania dla rodziców oraz dla grona pedagogicznego za codzienny trud wychowawczy i opiekę nad dziećmi. Uroczystość, po słodkim poczęstunku, zakończyła się wspólną fotografią.