26 czerwca

KIEROWNIK INFORMUJE !
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się mszą świętą w kościele. Po mszy odbędzie się apel podsumowujący cały rok szkolny, a następnie wychowawcy klas spotkają się z wychowankami w klasach, gdzie nastąpi rozdanie świadectw.