29 kwietnia

APEL Z OKAZJI ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dnia 29 kwietnia 2013r. dla uczniów naszej szkoły na chwilę zatrzymał się czas. Podczas tych chwil dzieci były uczestnikami uroczystego apelu z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aktorzy tego niecodziennego spektaklu przypomnieli znaczenie tak ważnego święta. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali treści historycznych wierszy i pieśni związanych z tym wydarzeniem. Aby upamiętnić tak doniosły fakt całości towarzyszyła podniosła atmosfera przeplatana muzyką i tańcem. Nad całością czuwały p. Zofia Wilczyńska- Mazurek  i Zuzanna Kleczko.