16 maja

X POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI

Po raz kolejny na zaproszenie do udziału w X Powiatowym Festiwalu Piosenki odbywającym się w szkole filialnej w Siecieborzycach, nauczyciele okolicznych szkół odpowiedzieli entuzjastycznie. W tym roku frekwencja przerosła nasze oczekiwania. W festiwalu wzięły udział dzieci z 12 szkół powiatu żagańskiego, 2 szkół powiatu nowosolskiego oraz Centrum Kultury w Żaganiu i Szprotawskiego Domu Kultury, zakwalifikowane na podstawie eliminacji szkolnych.
Konkurs piosenki odbył się 16 maja 2013 roku. Wszystkich gości powitała pani kierownik Halina Chaś oraz z-ca burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, następnie głos przekazano prowadzącej festiwal p. Beacie Jakowickiej. Reprezentanci placówek (w sumie 46 dzieci), prezentowali swój repertuar jak prawdziwe gwiazdy!  Uczestnicy biorący w nim udział występowali w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Byli oni poddawani profesjonalnej ocenie jurorów – osób związanych ze światem muzycznym. Rada Artystyczna festiwalu pod przewodnictwem Stanisława Piniuty, w składzie: Teresa Karaś- Kret, Ireneusz Ganczar i Sylwester Chocholski postanowiła przyznać następujące nagrody: w grupie klas I-III najlepsza w ocenie jury okazała się Wiktoria Karbowniczek z Centrum Kultury w Żaganiu. Jury festiwalu przyznało jeszcze w tej grupie wyróżnienie specjalne Dobrosławie Szymańskiej z Wiechlic oraz trzy wyróżnienia dla Wiktorii Kasperek ze SP nr 7 w Żaganiu, Wiktorii Szwarc ze SP nr 1 w Żaganiu oraz Kamili Krupie ze SP nr 2 w Szprotawie. W grupie klas IV-VI tytuł laureata otrzymała Julia Łabuda ze SP nr 5 w Żaganiu. Wyróżnienie specjalne przyznano Paulinie Serafin reprezentantce Szprotawskiego Domu Kultury. Pozostałe wyróżnienia przypadły Wiktorii Szubryt i Filipowi Kuros ze SP w Witoszynie, Klaudii Lewandowskiej ze SP nr 7 w Żaganiu, Kamilowi Mikitczukowi ze SP nr 2 w Szprotawie oraz Patrycji Tokarz ze szkoły w Siecieborzycach. Po ogłoszeniu wyników festiwal został zakończony przez z-cę burmistrza Pawła Chylaka, dyrektor szkoły Irenę Esmund oraz kierownik szkoły Halinę Chaś, którzy wręczyli nagrody i pogratulowali laureatom oraz życzyli powodzenia pozostałym solistom w przyszłym roku. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Urząd Gminy w Szprotawie, Stowarzyszenie „WIEŚ RAZEM” w Siecieborzycach, Rada Rodziców, firma Szawix Kuc ze Szprotawy. Obiad dla wszystkich uczestników festiwalu zawdzięczamy Radzie Sołeckiej. Organizatorami festiwalu jest szkoła filialna w Siecieborzycach we współudziale Szprotawskiego Domu Kultury. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych, a finalistom - gratulujemy!