22 kwietnia

WIEM, JAK ZACHOWAĆ SIĘ W NAGŁYCH WYPADKACH

Dzieci  z klasy drugiej uczyły się, że pierwsza pomoc może uratować życie. Ćwiczyły, jak postępować, gdy chcemy pomóc poszkodowanemu w wypadku.

Podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy demonstrowali sytuację, w której konieczna jest pomoc przechodnia i jak najszybsze wezwanie karetki. Najwięcej emocji u maluchów wzbudziło samodzielne przeprowadzenie resuscytacji na fantomie.