22 kwietnia

Ogólnopolski konkurs plastyczny  „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci”
 

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs plastyczny
pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała EKUZ dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązujących przepisów.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.

Pracę konkursową każdy uczestnik powinien wykonać SAMODZIELNIE, dowolną techniką.
Prace konkursowe należy oddawać do 8 maja do p. E. Fajkierz.