17 kwietnia

PROJEKT "ŚWIERSZCZYKOWI POŻERACZE LITER" ZAKOŃCZONY

Oddział Przedszkolny w Siecieborzycach,  pod kierunkiem W. Wójtowicz-Sekuła i W. Skóra, zakończył ogólnopolski projekt pt. „ Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”, którego organizatorem było Wydawnictwo Nowa Era i magazyn dla dzieci „Świerszczyk”. Projekt miał na celu promowanie czytelnictwa i był realizowany od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku.  Dowodem postępów uczniów są wpisy do specjalnych klubowych legitymacji. Wszystkie przeczytane pozycje potwierdzają w nich własnoręcznym podpisem rodzice, a po sprawdzeniu znajomości książki, odpowiednią pieczęcią, także nauczyciel. Na tej podstawie najlepsi czytelnicy zdobywają odznaki nadzwyczajnych lub wyjątkowych „pożeraczy liter”. Poniżej galeria zdjęć z podsumowania projektu.