11 kwietnia

LUBUSKI LAUR OŚWIATY
Lubuski Laur OświatyLubuski Laur Oświaty, jest konkursem mającym na celu uhonorowanie osób, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Osoby fizyczne, prawne i instytucje chcące zgłosić kandydata (osobę fizyczną, osobę prawną lub instytucję) zasługującego na wyróżnienie powinny złożyć wniosek zgodny z Regulaminem Konkursu, w terminie do 20 maja 2013 roku.
Więcej informacji:
http://lubuskie.pl/sejmik-wojewodztwa/dzialalnosc-sejmiku/lubuski-laur-oswiaty/