25 lutego

DRAPIEŻNE OBLICZA ZIEMI – konkurs plastyczny dla klas IV-VI.

24 grudnia 1968 r. – to właśnie w tym dniu mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć Ziemię   w całej swojej okazałości. Jej zdjęcia wykonali amerykańscy astronauci – załoga statku Apollo 8. Widać na nich piękną i spokojną „błękitną planetę”... Choć określenie to zakorzeniło się dość mocno w naszej świadomości, musimy pamiętać, że Ziemia miała w przeszłości i ma również obecnie jeszcze jedno, zgoła odmienne oblicze – drapieżne! W jej długiej historii huk wybuchających wulkanów, syk potoków gorącej lawy, łoskot zapadających się połaci skorupy ziemskiej, czy też ryk potężnych burz   i huraganów nie był niczym nadzwyczajnym. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym konkursie. Prosimy  o przedstawienie jednego, wybranego przez siebie „drapieżnego oblicza Ziemi” z jej przeszłości geologicznej. Postarajcie się utrwalić na obrazku większe i mniejsze dramaty, polowania i ucieczki,  a także naturalne katastrofy, które wbrew pozorom miały duże znaczenie w kształtowaniu powierzchni naszej planety oraz wpływały na losy jej mieszkańców.
Prace należy oddawać do 15.03.2013 do p. E. Fajkierz.  Więcej informacji o konkursie na poniższym linku:
http://www.spsiecieborzyce.pl/p/konkursy-szkolne-i-pozaszkolne.html