10 stycznia

KONKURS KOLĘD
10.01.2013 roku w atmosferze minionych świąt Bożego Narodzenia, odbył się na sali gimnastycznej naszej szkoły, Konkurs Kolęd zorganizowany we współpracy biblioteki  publicznej i szkolnej.  Patronat nad konkursem objęła p. Jadwiga Turek.  Celem konkursu było kultywowanie polskiej tradycji w śpiewaniu kolęd. W przerwie konkursu wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego z inscenizacją „Królowej Śniegu”  dedykowaną wszystkim babciom i dziadkom z okazji zbliżającego się ich święta.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 dzieci w tym 3 zespoły.
 
               
  
Jury w składzie - dyrektor MBP w Szprotawie Jolanta Wawrzyniak, kierownik SP w Siecieborzycach Halina Chaś, radny Sejmiku Wojewódzkiego  Ireneusz Ganczar, radni Elżbieta Poźniak i Janusz Biliński przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Grupa Przedszkolna – wyróżnienia
Klasy I- III
I miejsce – Kornela Bajerlain
II miejsce – Patryk Janikowski
III miejsce – Wiktoria Jakubowska
Grupa IV- VI przyznano miejsca ex aequo
I miejsce – Weronika Kenigsberg i Sandra Macała
II miejsce – Dominika Szymańska i Oliwia Sawron
III miejsce – Martyna Lechowska i Emila Urbaniak
Zespoły
I miejsce – Patryk Popiół, Przemek Szymański i Wojtek Radzimski
Wyróżnienia – Aleksandra Cisakowska i Agnieszka Wieczorek ,Martyna Kacprzak i Kinga Kacprzak
Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu:  Sołtys Siecieborzyc Jadwidze Turek, Panu Januszowi Bilińskiemu, Pani Elżbiecie Poźniak oraz Panu Januszowi Bilińskiemu za ufundowanie radia z odtwarzaczem płyt CD dla organizatorów „Konkursu Kolęd”.