POWITANIE MIKOŁAJA


Cały długi rok czekamy,
cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
w dzień tak uroczysty.
Witaj święty Mikołaju!

upragniony gościu z nieba.
Racz udzielić swoich darów, daj nam co potrzeba.