SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Tegoroczna, 19. edycja, przebiegała pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę". Dziękujemy wszystkim ochotnikom i ich opiekunom za udział w akcji.